กล่องกระดาษกลม
 

We produce a cylindrical packaging with many size of cylinder. We please to advise, consult and design yor packaging with you to value up your products, with long experience and large number of exporter customers.

" We can help you. "

ผู้ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทรงกระบอก พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา และออกแบบ กล่องเครื่องสำอางค์, กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษทรงกระบอก สำหรับใช้ ในงานสินค้าอุปโภค บริโภค

- กล่องสินค้าพรีเมียม, งานโปรโมชั่น, กล่องเครื่องสำอาง, กล่องโปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

- แกนกระดาษ ผลิตจากกระดาษคราฟท์คุณภาพสูงหลากสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 5มม. ขึ้นไป เสากระดาษ สำหรับแบบหล่อเสา หรือจัดฉาก (DISPLAY)

- ถังกระดาษ สำหรับบรรจุเคมีภัณฑ์ หรือกล่องเอนกประสงค์ทั่วไป

- กระดาษฉากอัดแข็ง สำหรับรองมุมกล่องและพาเลท คุณภาพได้มาตรฐาน และสวยงาม

 
 
Copyright © Thaiudomsingchai 2016